Európai Információs Pont


Hírlevelünk
Rólunk
Az EIP céljai
Partnerek, támogatók
Kapcsolat
Szolgáltatásaink
Ajánlatunk
Európa Himnusz
Rendezvényeink
TEMPUS
Tempus hírlevél
Tempus pályázatok
Aktuális
Mobilitas - DARISZI
Európai Parlament
EUvonal
EUvonal
EUvonal a könyvtárban
Kérdések az EU-ról
Az Ön véleménye
Pályázati információk
Pályázati Portál
 
A könyvtár honlapja

Fogyasztóvédelem az európai Unióban

Minden állampolgár egyben fogyasztó is, és az Európai Unió komoly figyelmet fordít arra, hogy a fogyasztók egészségét, biztonságát és gazdasági jólétét megóvja.

A fogyasztóvédelem kezdetei

A fogyasztóvédelem kezdetei az 1970-es évekig nyúlnak vissza. 1972-ben a Párizsi Csúcstalálkozón az állam- és kormányfők először léptek fel a politikai szabályozás igényével ezen a területen. Nem sokkal ezután a Bizottság megalkotta az első akcióprogramját a fogyasztóvédelem területén (OJ C92, 25.04.1975.) Ebben a fogyasztóvédelem alapvető jogainak öt kategóriáját nevezik meg:

  • egészség és biztonság joga
  • gazdasági érdekek védelmének joga
  • kárigények érvényesítésének joga
  • fogyasztói jogokról való tájékoztatás és azok oktatása
Az Európai Unió az amsterdami szerződésben rögzítette a fogyasztói érdekek magas szintű védelmét. A fogyasztóvédelmi szabályozás önálló törvényként történő megfogalmazása lehetővé tette, hogy a fogyasztóvédelem prioritásai más szabályozási területeken is érvényesüljenek, hiszen a fogyasztóvédelem nem fejleszthető elszigetelten, a fogyasztókra ható egyéb területek figyelembe vétele nélkül.

Elsődleges célok 2002-2006 között

A 2002-2006-os akcióprogram prioritásainak kialakítása során szembe kellett nézni a bővítésből és az egységes belső piac megvalósulásából adódó kihívásokkal. Ezen kihívásokra adott válaszként egy a fogyasztók számára egyszerűbb és egységesebb szabályozás kialakításának szükségességét fogalmazták meg. Meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket az információ könnyebb elérhetősége érdekében és egy hatékony jogérvényesítési mechanizmust kell kiépíteni. Mindezek figyelembevételével a fogyasztóvédelmi politika stratégiájának három terület került a középpontjába: egy magas szintű közösségi fogyasztóvédelmi politika kialakítása, a fogyasztóvédelmi előírások hatékony végrehajtása és a fogyasztói szervezetek bevonása a közösségi politikákba.

Egészség- és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság

A fogyasztóvédelem szempontjából a legnagyobb jelentősége a Bizottságnak van. A Bizottság főigazgatóságokból épül fel, melyek között található az "Egészség- és fogyasztóvédelmi főigazgatóság" (a továbbiakban: Főigazgatóság). A Főigazgatóság vezetője Markos Kyprianou.

A Főigazgatóság tevékenységi köre három fő irányvonalat tükröz:
  • élelmiszerbiztonság
  • közegészségügy
  • fogyasztóvédelem

Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport

2003. október 9-én elfogadott határozatával a Bizottság (2003/709/EC) felállította az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoportot (a sok éven át működött Fogyasztói Tanács utódját), amely a közösségi szintű fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyekben konzultál. Az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoportban az EU tagországainak egy-egy képviselője van delegálva, továbbá két szervezeté. A tagjelölt országok szintén egy-egy megfigyelőt adnak (hazánkból az Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége), akik országuk csatlakozásától teljes jogú taggá válnak. A tagokat a Bizottság három évre nevezi ki (a megbízatás megújítható). Az Európai Fogyasztói Tanácsadó Csoport évente legalább négy alkalommal ül össze Brüsszelben. Feladatköre: - Fórumot biztosít az általános fogyasztói érdekeket érintő problémák megvitatására. - Véleményt nyilvánít azon Közösségi ügyekkel kapcsolatosan, amelyek hatással vannak a fogyasztói érdekekre. - Tanácsot és iránymutatást nyújt a Bizottságnak a fogyasztókat érintő jogszabályok kezdeményezése során. - Tájékoztatja a Bizottságot a tagállamok fogyasztóvédelmi politikájának fejlődéséről. - Információs forrásként szolgál a nemzeti fogyasztóvédelmi szervezetek számára

Forrás és weboldal gyűjtemény:

Magyar nyelvű:

Idegen nyelvű:

További linkek:

Euvonal Tájékoztató Szolgálat

Témában ajánlott kiadványok könyvtárunk gyűjteményéből

Fogyasztóvédelem az Európai Unióban / Kátai Anikó. - Budapest : Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma. (Engem is érint sorozat)

Copyright © 2003-2006 Katona József Könyvtár, Kecskemét
website information: webmaster@kjmk.hu